• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Εξαιρετικό α’τρίμηνο για τη Eurobank-Καραβίας: Βασική προτεραιότητα τα NPEs

17:54 - 30 Μαϊ 2018 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Tο α' τρίμηνο 2018 πήγε εξαιρετικά για τη Eurobank, καθώς τα καθαρά κέρδη πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε €57εκ., έναντι €34εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς.

Η τράπεζα αναλυτικότερα ανακοίνωσε πως:

* Tα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση σε €355 εκ., ενώ ήταν μειωμένα κατά 4,8% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2017, κυρίως λόγω του κόστους των ομολόγων Tier II και λιγότερων
ημερών εκτοκισμού (days effect).

- Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε 2,51%, από 2,55% το Δ΄ τρίμηνο 2017.

- Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διατηρήθηκαν στα επίπεδα του Α΄ τριμήνου 2017 (€64 εκ.), ενώ υποχώρησαν κατά 8,4% έναντι του Δ΄ τριμήνου, λόγω χαμηλότερων εσόδων από τις δραστηριότητες του Δικτύου και τις Κεφαλαιαγορές. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούν σε 45 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

- Τα οργανικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €419 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2018 και ήταν μειωμένα κατά 0,5% σε ετήσια και 5,4% σε τριμηνιαία βάση αντίστοιχα.

- Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €452 εκ., έναντι €459εκ. το Α΄ τρίμηνο και €494εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2017.

- Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €219εκ., ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 3,3% την ίδια περίοδο. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επίπεδο Ομίλου παρέμεινε κάτω του 50% και διαμορφώθηκε σε 48,5%.

- Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση σε €200 εκ, ενώ υποχώρησαν κατά 7,6% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2017. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €233 εκ. και ήταν μειωμένα κατά 2,0% και 13,0% έναντι του Α΄ και Δ΄ τριμήνου 2017.

- Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα (-€210 εκ.) το Α΄ τρίμηνο 2018, με το δείκτη των NPEs να μειώνεται κατά 70 μονάδες βάσης έναντι του Δ΄ τριμήνου 2017 σε 41,8% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,5 δισ. έναντι του Δ΄ τριμήνου 2017. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε σε τριμηνιαία βάση κατά 60 μονάδες βάσης σε 56,1%.

- Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €167 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2018 και αντιστοιχούσαν σε 186 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

- Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη πριν από έκτακτα αποτελέσματα και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες να ανέρχονται σε €33 εκ., από €27 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2017.

- O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 15,1%7 επί του σταθμισμένου ενεργητικού και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) σε 17,8%7. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 12,0%.

- Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων - Stress Testχωρίς κεφαλαιακό έλλειμμα για τη Eurobank. Στο δυσμενές σενάριο, ο δείκτης CAD, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων Tier II εκδόσεως Ιανουαρίου
2018, ήταν 9,5% και ο δείκτης CET1 6,8%. Και οι δύο δείκτες θα ήταν περίπου 40 μ.β. υψηλότεροι, στο 9,9% και 7,2% αντίστοιχα, εάν είχε συνυπολογιστεί η θετική επίδραση από την πώληση της Bancpost, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018. Η απομείωση κεφαλαίου ήταν €3,4 δισ. (8,7 ποσοστιαίες μονάδες). Στο βασικό σενάριο, η Τράπεζα ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση με τους δείκτες CAD και CET1 να ανέρχονται σε 19,3% και 16,6% αντίστοιχα. Και σε αυτό το σενάριο, οι δύο δείκτες θα ήταν περίπου 40 μ.β. υψηλότεροι,
συνυπολογιζομένης της επίδρασης από την πώληση της Bancpost.

- Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA ανέρχεται σε €3,9 δισ. και είναι χαμηλότερη κατά €4,0δισ. έναντι του Δεκεμβρίου 2017.

- Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €1,3 δισ. στην Ελλάδα και €1,4 δισ. σε επίπεδο Ομίλου. Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων, διαγραφών, συναλλαγματικών διαφορών και πωλήσεων) αυξήθηκαν κατά €0,1δισ. σε ενοποιημένο επίπεδο το Α΄ τρίμηνο 2018. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 102,2%, από 109,6% το 2017.

Φωκίων Καραβίας: Βασική προτεραιότητα τα NPEs

«Τα αποτελέσματα Α΄ τριμήνου 2018 της Eurobank ήταν πλήρως εναρμονισμένα με τις επιχειρηματικές μας προτεραιότητες για το έτος», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος.

Η Τράπεζα παρέμεινε κερδοφόρα με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε €57εκ. και τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη να διατηρούνται σταθερά στα €200εκ. Η κερδοφορία των διεθνών μας δραστηριοτήτων αυξήθηκε κατά 22% σε ετήσια βάση, καθώς το κόστος κινδύνου μειώνεται σε όλες της χώρες της περιοχής όπου δραστηριοποιούμαστε. Η κεφαλαιακή μας βάση, η οποία αποδείχθηκε ανθεκτική στην πρόσφατη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ, διαμορφώθηκε σε 15,1% (δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων), με το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχεται σε 17,8%, από τους υψηλότερους στον κλάδο.

H διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) παραμένει βασική μας προτεραιότητα. Ο σχηματισμός νέων NPEs παρέμεινε αρνητικός άνω των €200εκ. το Α΄ τρίμηνο, ο δείκτης των NPEs μειώθηκε, ενώ οι προβλέψεις προς τα NPEs αυξήθηκαν. Βασιζόμενοι σε αυτά τα αποτελέσματα και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις επερχόμενες αλλαγές του Νόμου 3869/2010, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα επιτύχουμε όλους τους στόχους μείωσης των NPEs για το 2018.

Στον τομέα της ρευστότητας, οι πρώτοι τρεις μήνες τους 2018 ήταν εξαιρετικοί, καθώς η εξάρτηση από τον ELA μειώθηκε στο μισό, σε λιγότερο από €4 δισ. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν, ενώ στις χορηγήσεις, η τάση αύξησης των επιχειρηματικών δανείων, που είδαμε το 2017, επιβεβαιώθηκε και στο Α΄ τρίμηνο 2018.
Παρά το γεγονός ότι οι προκλήσεις στο εξωτερικό περιβάλλον πολλαπλασιάζονται, η Ελλάδα πλησιάζει προς το τέλος των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Η Eurobank εστιάζει στη χρηματοδότηση της οικονομίας και των πελατών της, ιδιαίτερα της δυναμικής επιχειρηματικότητας, ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει η επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης».

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman