• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων της ΕΥΔΑΠ

20:09 - 26 Απρ 2012 | Επιχειρήσεις
Κατά την σημερινή παρουσίαση της εταιρίας αναλύθηκαν τα στοιχεία του ισολογισμού του 2011 της ΕΥΔΑΠ.

Στα κυριότερα σημεία της παρουσίασης επισημαίνουμε τα εξής:
-Το δίκτυο ύδρευσης (66,4% του Κύκλου Εργασιών) αφορά 4,3 εκ. καταναλωτές ή 2,03 εκ. ρολόγια μέτρησης. Οι συνολικές ετήσιες ανάγκες κάλυψης της ζήτησης αφορούν 420 εκ. κυβικά μέτρα ενώ στους ταμιευτήρες η επάρκεια νερού είναι 2,3 χρόνια. Η τιμολογούμενη κατανάλωση το 2011 σημείωσε μείωση 2,9% και αποδίδεται στην μείωση του πληθυσμού που κατοικεί στην Αθήνα αλλά και στην μειωμένη ζήτηση από τους υπάρχοντες καταναλωτές. Σε ότι αφορά την αποχέτευση (32% του Κύκλου Εργασιών) το δίκτυο καλύπτει 3,5 εκ. καταναλωτές. Το γενικό τιμολόγιο καλύπτει το 62,4% της κατανάλωσης ή το 73,6% των εσόδων ενώ ο μέσος όρος ζωής του δικτύου της ΕΥΔΑΠ υπολογίζεται στα 80 έτη. Η συντήρηση και η λειτουργία του δικτύου σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ.
-Στα αποτελέσματα του 2011 η ΕΥΔΑΠ παρουσιάζει κύκλο εργασιών 358,5 εκ. ευρώ και καθαρά κέρδη 26,1 εκ. ευρώ (περ. κέρδους 7,3%). Το διανεμόμενο μικτό μέρισμα είναι 17 λεπτά. Η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων (77,57 εκ. ευρώ, +23%) αποδίδεται στην μείωση του κόστους πωληθέντων (-11%) και στην μείωση των εξόδων διοίκησης (-8%) και διάθεσης (-15%).
-Οι συνολικές οφειλές έναντι των ΟΤΑ διαμορφώνονται έως τον Απρίλιο του 2012 στα 246,1 εκ. ευρώ. Από αυτές τα 41,2 εκ. ευρώ αφορούν αναγνωρισμένες οφειλές, τα 91,1 εκ. ευρώ είναι σε διαπραγμάτευση, τα 73,5 εκ. ευρώ είναι σε αναμονή ενώ τα 40,3 εκ. ευρώ αφορούν προσαυξήσεις. Εξαιρουμένων των οφειλών των ΟΤΑ η εταιρία έχει απαιτήσεις από κατασκευές έργων 108 εκ. ευρώ από αντιπλημμυρικά έργα 65 εκ. ευρώ και Ληξιπρόθεσμους Λογαριασμούς 31,75 εκ. ευρώ. Επίσης από επιδοτήσεις η εταιρία έχει απαιτήσεις ύψους 99 εκ. ευρώ. Το σύνολο των απαιτήσεων διαμορφώνεται σε 764 εκ. ευρώ. Η συνολική καθαρή θέση διαμορφώθηκε το 2011 στα 830,8 εκ. ευρώ ενώ η σύμβαση με το Δημόσιο λήγει το 2019.
ΕΥΔΑΠ είναι η 16η σε μέγεθος εταιρία σε κεφαλαιοποίηση στο ΧΑ και ουσιαστικά αποτελεί το μονοπώλιο νερού και αποχέτευσης στην περιοχή της  Αττικής. Οι σημαντικές απαιτήσεις και η επί μακρό χρονικό διάστημα καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση τους από το Δημόσιο εκτιμούμε ότι δικαιολογούν σε κάποιο βαθμό την μεγάλη έκπτωση έναντι της καθαρής της θέσης (51%) καθώς η αγορά αναγνωρίζει ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον από αυτή την αναβλητικότητα. Ωστόσο το ενδεχόμενο πώλησης μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου πιθανόν να επιταγχύνει κάποιες διαδικασίες είσπαρξης μέρους των οφειλών του Δημοσίου.

Penna Reporter Mamamia CityWoman