• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

MIG Real Estate: Εγκρίθηκε η απορρόφηση της Πανγαία

12:18 - 07 Αυγ 2015 | Επιχειρήσεις
Η MIG Real Estate ανακοινώνει ότι στις 6 Αυγούστου το Δ.Σ. και το Δ.Σ. της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης δι' απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη.

Σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης, από τη Συγχώνευση θα προκύψουν 241.420.534 νέες μετοχές, ενώ η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών προτείνεται ως ακολούθως:

• Κάθε μέτοχος της απορροφώσας (εκτός της Εθνική Πανγαία) θα ανταλλάσσει 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη που κατέχει στην απορροφώσα, με 0,591602815 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η καθεμία.

• Κάθε μέτοχος της απορροφώμενης θα ανταλλάσσει 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας 4 ευρώ εκάστη που κατέχει στην απορροφωμένη, με 1,334251532 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η καθεμία.

• Κάθε μέτοχος της απορροφώμενης θα ανταλλάσσει 1 κοινή εξαγοράσιμη μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας 4 ευρώ εκάστη που κατέχει στην απορροφώμενη, με 1,334251532 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η καθεμία.

Μετά τη συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που θα προκύψει θα ανέρχεται πλέον σε 766.483.602 ευρώ και θα διαιρείται σε 255.494.534 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η καθεμία.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιριών.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, η Εθνική Πανγαία κατέχει το 96,944% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της MIG Real Estate ΜΙΓΡΕ 0,00%. Από οικονομικής πλευράς, με τη σκοπούμενη συγχώνευση προκύπτει η μεγαλύτερη εταιρία στον κλάδο των ΑΕΕAΠ στην Ελλάδα, με συνολική αξία ενεργητικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ βάσει των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εθνική Πανγαία της 31.12.2014 καθώς και των στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών με ημερομηνία 31.01.2015.

Δεδομένων των ανωτέρω, η συγχώνευση στοχεύει στην επίτευξη μεγαλύτερης εμπορευσιμότητας των μετοχών της εταιρίας που θα προκύψει. Η νέα εταιρεία θα αποκτήσει το απαραίτητο και ικανό μέγεθος και θα διαθέτει το εξειδικευμένο και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό που θα της επιτρέψει να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στο χώρο των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και θα δημιουργήσει συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι η συγχώνευση τελεί υπό την έγκριση του υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως) σύμφωνα με το άρθρο 74 του Κ.Ν. 2190/1920 και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς το σκέλος της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της συνεπεία της συγχώνευσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 12:30 - 07 Αυγ 2015
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman