• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Οι προϋποθέσεις για επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

13:25 - 23 Νοε 2016 | Επιχειρήσεις
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει άμεσες επιχορηγήσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των εκτελεστικών της οργανισμών για τη χρηματοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί εξ’ ολοκλήρου τα έργα. Μέρος των χρημάτων έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα άλλο μέρος από διαφορετικές πηγές.

 

Επιπλέον τα χρήματα δεν μπορούν να χορηγούνται αναδρομικά για έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και δεν μπορούν να αποφέρουν κέρδη στον δικαιούχο της επιχορήγησης.

 

Οι επιχειρήσεις ή άλλοι οργανισμοί (επιχειρηματικές ενώσεις, πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων, σύμβουλοι, κ.λ.π) που εκτελούν έργα διακρατικού χαρακτήρα είναι επιλέξιμοι για επιχορήγηση.

 

Τα λεπτομερή κριτήρια επιλεξιμότητας περιέχονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης της Επιτροπής ή του εκτελεστικού οργανισμού και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

 

Η έμμεση χρηματοδότηση γίνεται από εθνικές και τοπικές διαχειριστικές αρχές, κυρίως μέσω 5 Ταμείων Επενδύσεων που είναι:

-το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

-το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

-το Ταμείο Συνοχής

-το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

-το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Τα Ταμεία αυτά συνεργάζονται για την οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. με στόχο την εκπλήρωση των στόχων που έχει θέσει η «Στρατηγική Ευρώπη 2020».

 

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να βρει κανείς στο τηλέφωνο 00 800 6 7 8 9 10 11, καθώς και στις ιστοσελίδες:

-http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_el.htm

- http://europa.eu/youreurope/

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman