• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ανοικτό τις Κυριακές το εμπορικό κέντρο στα Σπάτα- Η τροπολογία

22:58 - 27 Μαϊ 2020 | Επιχειρήσεις
Τροπολογίες που αφορούν στην κυριακάτικη λειτουργία εμπορικών κέντρων και εκπτωτικών χωριών στα Σπάτα, τη δυνατότητα επιχορήγησης φορέων και σωματείων από τους δήμους αλλά απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων - για επείγουσες προμήθειες περιλαμβάνονται στις ΠΝΠ του υπουργείου Υγείας που κατατίθενται στη βουλή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Ειδικότερα, με τις προτεινόµενες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης φορέων και σωματείων που εδρεύουν στον οικείο δήµο και αναπτύσσουν δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, υπό την προϋπόθεση ότι ο δήμος μετέχει σε αυτά με ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Στην παρούσα οικονοµική συγκυρία, και αποκλειστικά για το 2020 η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος επλήγη σε μεγάλο βαθµό από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού COVlD-19. Για τους λόγους αυτούς το ανώτατο όριο επιχορηγήσεων που µπορούν να διαθέτουν οι δήμοι στους περιοριστικά αναφερόμενους φορείς και σωµατεία που αναπτύσσουν δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και προβολής ανέρχεται σε δύο και μισό εκατοστά (2,5%) επί των τακτικών τους εσόδων.

Με άλλη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, να προβεί στην κατ' εξαίρεση ανάθεση δηµοσίων συμβάσεων, με αξία κατώτερη των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 235 του ν. 4412/2016, προκειμένου να αντιμετωπίσει επείγοντα ζητήματα που σχετίζονται με την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, με μέριμνα για την ασφάλεια των χρηστών των µέσων μαζικής μεταφοράς και την αποφυγή του συνωστισμού και της συμφόρησης στα συγκοινωνιακά μέσα, λαµβανομένου υπόψη του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19. 

Επίσης, καταργείται η διάταξη του άρθρου 15 του ν. 4608/2019 περί σύστασης της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.) προς αποφυγή ενδεχόµενης σύγχυσης, δεδομένου ότι τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα συνιστώνται πλέον, δυνάμει του άρθρου 8 του ν. 4622/2019 με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των οποίων είναι δυνατόν να συστήνονται και οµάδες εργασίας για την υποστήριξη τους.

Ακόμη, περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία τροποποιείται η περ. β΄ της παρ. 1 Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 και προστίθεται στις περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εµπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, κατά την περίοδο από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου, η περιοχή που βρίσκεται στο Επιχειρηµατικό Πάρκο Γιαλού-Άγιος Δημήτριος-Πύργος στον Δήμο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΩ οικ. 1516/Φεντ. επεκτ./05/24.3.2005 (Δ΄319) «Έγκριση Πολεοδομικής µελέτης ένταξης Επιχειρηµατικού Πάρκου Γιαλού- Αγ. Δημήτριος- Πύργος στο Δ. Σπάτων του Ν. Αττικής». 

Η Πολιτεία οφείλει να βελτιστοποιήσειτις δυνατότητες µεγέθυνσης της τουριστικής δαπάνης και να μεριµνήσει, ώστε να πραγματωθούν οι προοπτικές ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας, εντοπίζοντας τις δυνατότητες δημιουργίας τουριστικού εισοδήµατος. Για την προώθηση αυτών των στόχων απαιτείται συνδυασμός κριτηρίων με τρόπο που οδηγούν στην οριοθέτηση περιοχών, οι οποίες παρουσιάζουν συνδυαστικά τρία κύρια χαρακτηριστικά: 

(α) τοπική εγγύτητα προς τις κύριες πύλες εισόδου στην Επικράτεια, όπως αεροδρόμια και λιμάνια,    

(β) τουριστικό ενδιαφέρον, όπως αυτό τεκμηριώνεται από την ύπαρξη τουριστικών καταλυµάτων και υποδομών, πολιτιστικών μνημείων και άλλων σημείων ενδιαφέροντος και 

(γ) ύπαρξη εντός αυτών ή σε εγγύτητα µε αυτές, τοπικών αγορών µε αυξηµένη λιανεµπορική δραστηριότητα. 

Ειδικότερα, η σαφώς προσδιορισµένη περιοχή που βρίσκεται στο Επιχειρηματικό Πάρκο Γιαλού-Άγιος Δηµήτριος-Πύργος στο Δήμο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής συγκεντρώνει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά καθώς παρουσιάζει έντονη τουριστική κίνηση και η οικονομικοκοινωνική ζωή εξαρτάται σε μεγάλο βαθµό από τον κλάδο του τουρισμού κατά τη χρονική περίοδο Μαΐου- Οκτωβρίου. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, η κατ' εξαίρεση προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές αφορά συγκεκριμένη περίοδο του έτους, που εκτείνεται από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο οπότε παρατηρείται η υψηλότερη τουριστική κίνηση σε όρους αεροπορικών αφίξεων από το εξωτερικό και τουριστική κατανάλωση κατά τη διάρκεια του έτους και εντεύθεν υποστηρίζεται ο νευραλγικός τομέας του Τουρισμού, η τόνωση και ενίσχυση του οποίου ως βασικού τοµέα της εθνικής οικονοµίας αποτελεί πρόδηλο σκοπό γενικού συμφέροντος.

Τελευταία τροποποίηση στις 23:12 - 27 Μαϊ 2020
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman