• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

11:30 - 28 Νοε 2008 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ο όμιλος εταιρειών NEWSPHONE HELLAS ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για τις 30/9/2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.).
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στις 30/9/2008 σε ευρώ 47,7 εκατ. έναντι ευρώ47,69 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2007 παρουσιαζοντας αύξηση 0,03%.
Το μικτό κέρδος αυξήθηκε σημαντικά κατά 26,4% και διαμορφώθηκε σε ευρώ 17,58 εκατ. έναντι ευρώ 13,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2007. Σημαντική ήταν και η αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 7,69 μονάδες, στοιχείο το οποίο αποτέλεσε τη βάση της κερδοφορίας του Ομίλου στις 30/9 του 2008. Συγκεκριμένα το μικτό περιθώριο στο εννεάμηνο του 2008 ανήλθε σε 36,84% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 29,15% το 2007. Η αυξημένη κερδοφορία οφείλεται στη γενικότερα αποδοτικότερη λειτουργία του Ομίλου και στον εξορθολογισμό του κόστους έργων του Δημοσίου που υποστηρίζει η εταιρεία τα οποία όντας σε προχωρημένο στάδιο εκτέλεσής τους αποδίδουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος πωληθέντων του αντίστοιχου διαστήματος του 2007 είχε επιβαρυνθεί με ποσό 466 χιλ. ευρώ περίπου το οποίο αφορούσε κόστος συγκεκριμένης υπηρεσίας που επιδικάστηκε και κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία. (υπόθεση MOBILEPHONIA B.V.).
Παράλληλα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 7,32 εκατ. το εννεάμηνο του 2008 έναντι ευρώ 6,88 εκατ. την αντίστοιχη περσυνή περίοδο, αυξημένα κατά 6,37%.
Επιπροσθέτως, άνοδο σημείωσαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) τα οποία αυξήθηκαν κατά 3,46% και ανήλθαν σε ευρώ 4,91 εκατ. έναντι ευρώ 4,75 εκατ. το εννεάμηνο του 2007, ενώ τέλος τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ευρώ 3,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2008 έναντι ευρώ 3,09 εκατ. το εννεάμηνο του 2007, αυξημένα κατά 6,78%. Η αύξηση των κερδών μετά φόρων και δικαιωμάτων στις 30/9/2008 αποδίδεται και στη μικρότερη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με φόρους φορολογικών ελέγχων προηγούμενων χρήσεων σε σχέση με τους φόρους φορολογικών ελέγχων που επιβάρυναν τα αποτελεσματα του αντίστοιχου διαστήματος της χρήσης του 2007.
Η διοίκηση της εταιρείας παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης της βασισμένη στους πυλώνες της ενίσχυσης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, στην διεύρυνση των έργων στον τομέα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στον εμπλουτισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα των θεματικών πυλών.
Σημείωση:
Τα Στοιχεία και Πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1/2008-30/9/2008 για την NEWSPHONE HELLAS συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, δημοσιεύονται την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008, και αναρτώνται την ίδια μέρα στην εταιρική ιστοσελίδα www.newsphone.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athex.gr μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2008.
Penna Reporter Mamamia CityWoman