• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Π.

20:21 - 29 Μαϊ 2008 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ο όμιλος εταιρειών NEWSPHONE HELLAS ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.).
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 25,4% και ανήλθε σε ευρώ 15,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2008 έναντι ευρώ 12,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η ενίσχυση του κύκλου εργασιών αποδίδεται στην αύξηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες στοιχείο που αποτιμάται θετικά και για την μελλοντική ανάπτυξη αυτού.
Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε για το πρώτο τρίμηνο του 2008 στα ευρώ 5,7 εκατ. έναντι ευρώ 4,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2007 σημειώνοντας αύξηση κατά 43,1% ενώ το περιθώριο μικτής κερδοφορίας διαμορφώθηκε σε 37,3% παρουσιάζοντας αύξηση έναντι του περιθωρίου του πρώτου τριμήνου του 2007 κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες. Η ενίσχυση αυτή της κερδοφορίας αποδίδεται τόσο στην αύξηση του κύκλου εργασιών όσο και στην απόδοση των επενδύσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν όλα τα προηγούμενα έτη και πλέον όντας σε προχωρημένο στάδιο λειτουργίας τους αποδίδουν και καλύτερα περιθώρια κέρδους.
Επιπροσθέτως, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 2,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2008 έναντι ευρώ 2,0 εκατ. την αντίστοιχη περσυνή περίοδο, αυξημένα κατά 12,3%.
Ανάλογα κινήθηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) τα οποία αυξήθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν σε ευρώ 1,5 εκατ. έναντι ευρώ 1,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2007, ενώ τέλος τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ευρώ 1.063 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2008 έναντι ευρώ 890 χιλ. αυξημένα κατά 19,5%.
Τα ανωτέρω αποτελέσματα κινούνται εντός του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Ομίλου, ενώ παράλληλα η διοίκηση της εταιρείας προσδοκά στην τρέχουσα χρήση την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων και της κερδοφορίας του Ομίλου με την υλοποίηση και ευόδωση όλων των επιχειρηματικών της στόχων σε εμπορικό και λειτουργικό επίπεδο.
Σημείωση:
Τα Στοιχεία και Πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1/2008-31/3/2008 για την NEWSPHONE HELLAS συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, δημοσιεύονται την Παρασκευή 30 Μαΐου 2008, και αναρτώνται την ίδια μέρα στην εταιρική ιστοσελίδα www.newsphone.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athex.gr μαζί με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.
Penna Reporter Mamamia CityWoman