• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%
Κλωστοϋφαντουργία

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Η διοίκηση της Μαξίμ απεφάσισε την πώληση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην εταιρεία ΕΚΤΕ Α.Τ.Ε.Β.Ε. έναντι του ποσού του 1.000.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της πώλησης θα δοθεί για την καταβολή υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους εργαζομένους, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας από 14 Σεπτεμβρίου 2009.
Παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι μετοχές της εταιρίας ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε, δεδομένου ότι η εταιρία δεν προέβη εντός της προθεσμίας των πέντε ημερών στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αρθεί η παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.3556/2007.
Τις λεπτομέρειας σχετικά με τον επικείμενο εταιρικό μετασχηματισμό, ανακοίνωσε η εταιρεία Πλαστικά Θράκης, σε συνέχεια της από 16-11-2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για διακοπή της διαδικασίας απορρόφησης της Don & Low Ελλάς ΑΒΕΕ από την ΑΒΕΕ, απόφαση η οποία είχε ληφθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 19-12-2008, της από 23-11-2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του βιομηχανικού κλάδου των επίπεδων υφαντών και μη υφαντών τεχνικών υφασμάτων και εισφορά αυτού στην κατά 100% θυγατρική Don & Low Ελλάς ΑΒΕΕ και των από 1-12-2009, 24-11-2009 και 25-11-2009 σχετικών ανακοινώσεών της.
Η διοίκηση της Επίλεκτος καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 , στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κλωστήρια Ναυπάκτου καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00, στην αίθουσα του δικηγορικού γραφείου του κυρίου Θεαφάνη Κούσουλα το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα (διεύθυνση: Λυκαβητού 5 - 2ος όροφος , Κολωνάκι ), για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πλαστικά Θράκης θα συγκληθεί στα μέσα Ιανουαρίου 2010 με θέμα την ανάκληση της από 19-12-2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για απορρόφηση της εταιρείας Don & Low Hellas ABEE από την εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ, και την έγκριση της απόσχισης του κλάδου παραγωγής επίπεδων υφαντών και μη υφαντών τεχνικών υφασμάτων και εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία Don & Low Ελλάς ΑΒΕΕ.
Κινήσεις για έξοδο από την επιτήρηση πραγματοποιεί η United Textiles. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σπύρος Καπράλος, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Μαξίμ Περτσινίδης, από σήμερα 1 Δεκεμβρίου 2009, καθώς η εταιρία δεν δημοσιοποίησε εμπρόθεσμα τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 30/09/2009. Η αναστολή των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εταιρίας.
Στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της Εταιρείας μας από 09.10.2009 στην κατηγορία Επιτήρησης, βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του, επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 30.06.2009 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας μας.
Παραμένει στην κατηγορία "Υπό Επιτήρηση" το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο, καθώς συντρέχουν προϋποθέσεις της παραγράφου 5.4.1. του Κανονισμού του Χ.Α., λόγω άρσης του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. (Απόφαση Δ.Σ. Χ.Α. της 30/10/07). Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο στόχος της διοίκησης είναι η συνεχής βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών και κατ΄ επέκταση των αποτελεσμάτων της στο νέο κλάδο που δραστηριοποιείται.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πλαστικά Θράκης αναφορικά με τα αποτελέσματα εννεαμήνου, η διοίκηση επισημαίνει ότι στο πρώτο Εξάμηνο του 2009 πραγματοποιήθηκε αναδιοργάνωση της παραγωγικής δραστηριότητας του Ομίλου, το κόστος της οποίας ανήλθε περίπου σε 1,5 εκ. ευρώ και επιβάρυνε τους κλάδους των Τεχνικών Υφασμάτων και της Βιομηχανικής Συσκευασίας. Αναμένεται ότι έως τα τέλη Δεκεμβρίου της τρέχουσας χρήσεως το κόστος της αναδιοργάνωσης θα καλύψει το έσοδο από την προγραμματισμένη πώληση ακινήτου στην Ξάνθη, το οποίο μετά την αναδιοργάνωση δεν χρησιμοποιείται πλέον ως βιομηχανικός χώρος Ειδικότερα όσον αφορά στην πορεία των επιμέρους κλάδων στο Εννεάμηνο του 2009 παρατηρήθηκαν τα εξής:
Τα αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Υφαντουργίας συνέχισαν να επηρεάζονται από την επικρατούσα παγκόσμια κρίση, η οποία επηρεάζει τις αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρεία, με συνέπεια τη μείωση του κύκλου εργασιών και των τιμών των πωλουμένων προϊόντων.
Ολοκληρώθηκε ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος (ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιποί παρακρατούμενοι) των χρήσεων 2006 έως και 2008 για την εταιρεία Πραξιτέλειο. Από το φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε προέκυψαν οφειλές φόρων και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 132.125 ευρώ. Η εταιρεία έχει καταχωρίσει το ποσό αυτό στα αποτελέσματα της περιόδου.
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman