• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%
Κλωστοϋφαντουργία

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σπύρος Καπράλος, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Μαξίμ Περτσινίδης, από σήμερα 1 Δεκεμβρίου 2009, καθώς η εταιρία δεν δημοσιοποίησε εμπρόθεσμα τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 30/09/2009. Η αναστολή των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εταιρίας.
Στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της Εταιρείας μας από 09.10.2009 στην κατηγορία Επιτήρησης, βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του, επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 30.06.2009 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας μας.
Παραμένει στην κατηγορία "Υπό Επιτήρηση" το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο, καθώς συντρέχουν προϋποθέσεις της παραγράφου 5.4.1. του Κανονισμού του Χ.Α., λόγω άρσης του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. (Απόφαση Δ.Σ. Χ.Α. της 30/10/07). Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο στόχος της διοίκησης είναι η συνεχής βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών και κατ΄ επέκταση των αποτελεσμάτων της στο νέο κλάδο που δραστηριοποιείται.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πλαστικά Θράκης αναφορικά με τα αποτελέσματα εννεαμήνου, η διοίκηση επισημαίνει ότι στο πρώτο Εξάμηνο του 2009 πραγματοποιήθηκε αναδιοργάνωση της παραγωγικής δραστηριότητας του Ομίλου, το κόστος της οποίας ανήλθε περίπου σε 1,5 εκ. ευρώ και επιβάρυνε τους κλάδους των Τεχνικών Υφασμάτων και της Βιομηχανικής Συσκευασίας. Αναμένεται ότι έως τα τέλη Δεκεμβρίου της τρέχουσας χρήσεως το κόστος της αναδιοργάνωσης θα καλύψει το έσοδο από την προγραμματισμένη πώληση ακινήτου στην Ξάνθη, το οποίο μετά την αναδιοργάνωση δεν χρησιμοποιείται πλέον ως βιομηχανικός χώρος Ειδικότερα όσον αφορά στην πορεία των επιμέρους κλάδων στο Εννεάμηνο του 2009 παρατηρήθηκαν τα εξής:
Τα αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Υφαντουργίας συνέχισαν να επηρεάζονται από την επικρατούσα παγκόσμια κρίση, η οποία επηρεάζει τις αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρεία, με συνέπεια τη μείωση του κύκλου εργασιών και των τιμών των πωλουμένων προϊόντων.
Ολοκληρώθηκε ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος (ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιποί παρακρατούμενοι) των χρήσεων 2006 έως και 2008 για την εταιρεία Πραξιτέλειο. Από το φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε προέκυψαν οφειλές φόρων και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 132.125 ευρώ. Η εταιρεία έχει καταχωρίσει το ποσό αυτό στα αποτελέσματα της περιόδου.
Σε 14,69 εκατ. Ευρώ από 15,22 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της Βαρβαρέσος για το εννιάμηνο του 2009. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 8,18 εκατ. Ευρώ.
Έκτακτη γ.σ. για τις 18/12 θα συγκαλέσει η Καράτζης, με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
Στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών θα διαπραγματεύονται από την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009, οι μετοχές των εταιριών «ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.» & «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΑ.Ε.Β.Ε.». Η εν λόγω απόφαση ελήφθη σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2.4. του Κανονισμού του, δεδομένου ότι η μέση τιμή κλεισίματος των μετοχών για τις τελευταίες τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις 24/11/2009 – 26/11/2009 είναι μικρότερη του ορίου των 0,30 ευρώ.
Στις 30 Νοεμβρίου 2009 πρόκειται να δημοσιευθούν οι οικονομικές καταστάσεις για το Εννεάμηνο της χρήσεως 2009 της εταιρείας Πλαστικά Θράκης.
Σε συνέχεια της από 24-11-2009 ανακοίνωσής της αναφορικά με τη λήψη απόφασης του Δ.Σ. για την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου παραγωγής επίπεδων υφαντών και μη υφαντών τεχνικών υφασμάτων και εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία Don & Low ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο αποσχιζόμενος κλάδος αντιπροσωπεύει ποσοστό 48% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά την τελευταία οικονομική χρήση.
Την έναρξη της διαδικασίας για την απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου παραγωγής επίπεδων υφαντών και μη υφαντών τεχνικών υφασμάτων και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της Don & Low Ελλάς ΑΒΕΕ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Πλαστικά Θράκης κατά την από 23-11-2009 συνεδρίασή του. Ως ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης του κλάδου που θα συνταχθεί για τους σκοπούς του μετασχηματισμού ορίστηκε η 30.11.2009.
Σε έκτακτη γ.σ. των μετόχων στις 17/12 προβαίνει η Βαρβαρέσος Νηματουργία με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman