• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

ΤτΕ: Αμετάβλητα τα επιτόκια δανείων, καταθέσεων τον Αύγουστο

13:41 - 04 Οκτ 2018 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, τον Αύγουστο του 2018, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και δανείων, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ. Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στις 4,41 εκατοστιαίες μονάδες.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,28%. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,09% και 0,14%, αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,59% έναντι 0,62% τον προηγούμενο μήνα.

                          

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,69%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,35%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο[1] επιτόκιο αυξήθηκε κατά 39 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,71%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5, 14%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,93%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου1 διαμορφώθηκε στο 3,85%, έναντι 3,82% τον προηγούμενο μήνα. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 31 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,13%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,48%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρουσίασε αύξηση κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,78%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο[2] μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,97%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αμετάβλητο παρέμεινε, τον Αύγουστο του 2018, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* διαμορφώθηκε στις 4,01 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

 

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,30%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων διαμορφώθηκε στο 4,31% από 4,34% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,61%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο 0,86%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 2,14%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων[3] με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,05%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,75%. Το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,56%.

 

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
   

Ιούνιος

2018

Ιούλιος

2018

Αύγουστος   2018
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Μίας ημέρας από νοικοκυριά 0,09 0,09 0,09
Μίας ημέρας από επιχειρήσεις 0,14 0,14 0,14
Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά 0,60 0,62 0,59
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων 0,28 0,30 0,28
ΔΑΝΕΙΑ Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 14,38 14,34 14,35
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 5,24 5,19 5,14
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 7,00 6,95 6,93
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο[4] 8,46 10,32 10,71
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:       3,38 3,82 3,85
 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ 5,35 5,44 5,13
 -δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ 4,28 4,57 4,48
 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ 3,27 3,63 3,78
Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1 2,97 3,05 2,97
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων 4,39 4,71 4,69
  Περιθώριο επιτοκίου* 4,11 4,41 4,41
Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
   

Ιούνιος

2018

Ιούλιος

2018

Αύγουστος     2018
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,62 0,61 0,61
Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,87 0,86 0,86
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων** 0,31 0,30 0,30
ΔΑΝΕΙΑ Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 2,20 2,15 2,14
Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών 6,18 6,09 6,05
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 3,76 3,78 3,75
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 4,67 4,63 4,56
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων 4,38 4,34 4,31
  Περιθώριο επιτοκίου* 4,07 4,04 4,01

 


[1] Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

[2] Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

[3] Περιλαμβάνονται και τα λοιπά δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

[4] Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman