• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών για τους εργαζόμενους της Alpha Bank

19:31 - 09 Ιουλ 2020 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τη δημιουργία προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock option) σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού καλούνται, μεταξύ άλλων, να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Alpha Bank, κατά την Γενική Συνέλευση της 31ης Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους του Προγράμματος:

 • Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα ασκούνται, η Τράπεζα θα προβαίνει σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και σε έκδοση νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»).
 • Ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορεί να εγκριθεί θα είναι 23.155.490 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία Νέα Μετοχή, δηλαδή, σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα δικαιώματα, θα διατεθούν συνολικά έως 23.155.490 Νέες κοινές ονομαστικές Μετοχές της Τράπεζας, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού της κεφαλαίου.
 • Δικαιούχοι είναι Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (οι «Δικαιούχοι»). Οι Δικαιούχοι θα καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις IV (Capital Requirements Directive – CRD IV), τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις Ορθές Πολιτικές Αποδοχών (EBA Guidelines on Sound Remuneration Policies) και την Απόφαση 158/2019 της Τράπεζας της Ελλάδος, υπό την αίρεση όμως (για όσο διάστημα παραμένουν αυτοί σε ισχύ) των περιορισμών που επιβάλλονται δυνάμει του Νόμου 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» αναφορικά με την παροχή οποιουδήποτε είδους πρόσθετων απολαβών (bonus) σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη.
 • Η τιμή διάθεσης κάθε Νέας Μετοχής ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι Ευρώ 0,30.

Παράλληλα, ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank ο καθορισμός των δικαιούχων, των όρων χορήγησης των δικαιωμάτων, καθώς και των λοιπών όρων και των προϋποθέσεων του Προγράμματος, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και τις πολιτικές της Τράπεζας.

Τελευταία τροποποίηση στις 19:35 - 09 Ιουλ 2020
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman