• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Aegean: Στις 12/6 η Γενική Συνέλευση

13:12 - 21 Μαϊ 2008 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Στις 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Aegean Airlines, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007), που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., μετά της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Διάθεση κερδών.

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς συμψηφισμό ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας, τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

3. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων που περιέχεται στο από 6.6.2007 ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας για την εισαγωγή των μετοχών της στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007).

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) και έγκριση της αμοιβής τους.

6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007) και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008).

7. Tροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού (του άρθρου 3 παρ. 2 (ε), παρ. 4 και παρ. 5, του άρθρου 4 παρ. 2 και 3, του άρθρου 6 παρ. 1, του άρθρου 7 παρ. 3, των άρθρων 9, 13, 14, 17 παρ. 2, 4, 6 (γ), (δ) και (ε), των άρθρων 19, 24 και 26 (β) για σκοπούς προσαρμογής στις διατάξεις του Ν. 3604/2007 διά του οποίου αναμορφώθηκε ο Κ.Ν. 2190/1920, τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 2 του Καταστατικού και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Επικύρωση απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

10. Λοιπά θέματα.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman