• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Motor Oil: Στα 0,65 ευρώ το συνολικό μέρισμα, πως πήγαν τα μεγέθη

14:31 - 23 Μαρ 2016 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τις δραστηριότητές της, τη στρατηγική και τα οικονομικά μεγέθη της για τη χρήση 2015 παρουσίασε η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών που πραγματοποιήθηκε μέσω της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Όπως σημείωσε η διοίκηση της εταιρίας, η στρατηγική της και τη συγκεκριμένη χρήση επικεντρώθηκε στην επίτευξη υψηλού βαθμού απασχόλησης του Διυλιστηρίου, στην κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάθεση της παραγωγής προϊόντων στις τρεις κύριες αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται (εσωτερική, εξαγωγές, ναυτιλία), και στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών.

Σε επίπεδο ομίλου, όπως αναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκε η διάσπαση της Cyclon Ελλας η οποία είχε αποκτηθεί από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ το 2014 μέσω υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες εμπορίας καυσίμων (πανελλαδικό δίκτυο 200 περίπου πρατηρίων υγρών καυσίμων με το εμπορικό σήμα Cyclon) μετά των συναφών με αυτές περιουσιακών στοιχείων μεταβιβάστηκαν στην κατά 100% θυγατρική Avin Oil (το μερίδιο εσωτερικής αγοράς της οποίας διαμορφώνεται πλέον άνω του 12%) και ο κλάδος παραγωγής και εμπορίας λιπαντικών μετά των συναφών με αυτές περιουσιακών στοιχείων μεταβιβάστηκε στη νεοσυσταθείσα κατά 100% θυγατρική L.P.C. A.E.

 

Επιπλέον, όπως τόνισε η ΜΟΗ κατά τη διάρκεια του 2015 η παραγωγή προϊόντων του Διυλιστηρίου της εταιρίας ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των 11,8 εκατ. μετρικών τόνων έναντι 11,6 εκατ. μετρικών τόνων τη χρήση 2014. Παρά τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων κατά το β΄ εξάμηνο της χρήσης, η εταιρία πέτυχε αύξηση του όγκου των συνολικών πωλήσεων αξιοποιώντας τον εξαγωγικό της προσανατολισμό.

Ειδικότερα, σημειώθηκε ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ επέτυχε για μία ακόμη χρήση συνολικό όγκο πωλήσεων που ξεπέρασε σημαντικά την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του Διυλιστηρίου. Ο όγκος πωλήσεων εξωτερικού το 2015 διαμορφώθηκε στο 76,07% του συνολικού όγκου πωλήσεων της εταιρίας έναντι 75,14% το 2014.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών για την εταιρία τη χρήση 2015 έδωσε τη δυνατότητα για τη μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού για πέμπτη συνεχόμενη χρήση. Έτσι, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της ΜΟΗ στις 31.12.2015 διαμορφώθηκε σε 452 εκατ. ευρώ από 863 εκατ. ευρώ στις 31.12.2011.

 

Σε ότι αφορά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώθηκε ότι οι πωλήσεις προϊόντων της εισηγμένης σε όγκο ανήλθαν το 2015 σε 12,85 εκατ. μετρικούς τόνους (νέο ιστορικό υψηλό) έναντι 12,67 εκατ. μετρικών τόνων το 2014.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το 2015 ανήλθε σε 5.276 εκατ. ευρώ έναντι 7.437 εκατ. ευρώ για το 2014 λόγω της μείωσης του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Το ίδιο διάστημα, τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 430,8 εκατ. ευρώ έναντι 13 εκατ. για το 2014, επηρεαζόμενα από τα ενισχυμένα περιθώρια διύλισης σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ (μέση ισοτιμία 2015: 1,11 έναντι 2014: 1,33) και παρά την αρνητική επίπτωση αποτίμησης αποθεμάτων ιδιαίτερα κατά το β΄ εξάμηνο της χρήσης οπότε η τιμή βαρελιού Brent από 61,05 δολάρια στις 30.06.2015 υποχώρησε σε 35,74 δολάρια στις 31.12.2015.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2015 σε 291,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 112 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 201,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 87 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα του ομίλου το 2015, τονίστηκε ότι τα ενοποιημένα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) για το 2015 ήταν 492,1 εκατ. ευρώ έναντι 51,5 εκατ. για το 2014.

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 302,8 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015 έναντι ζημιών 108,1 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014. Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 205 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015 έναντι ζημιών 83,2 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014.

 

Επιπλέον, τονίστηκε ότι η διοίκηση της εταιρίας, συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της, θα προτείνει στην ερχόμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2015 ποσού 72 εκατ. ευρώ (ή 0,65 ευρώ/μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2015 ποσό 16,6 εκατ. ευρώ (ή 0,15 ευρώ/μετοχή) από το Δεκέμβριο του 2015, ενώ το υπόλοιπο ποσό 0,50 ευρώ/μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2016.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το προτεινόμενο συνολικό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2015 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 7,48% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman