• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Oι αποφάσεις του ΧΑ

18:49 - 28 Δεκ 2005 | ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Aποφάσεις για έναρξη και σε άλλες περιπτώσεις παύση ειδικής διαπραγμάτευσης μετοχών εισηγμένων έλαβε κατά τη σημερίνη του συνεδρίαση το ΧΑ. Ειδικότερα αποφάσισε:
1. την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, της Αlpha bank και ΟΠΑΠ από τη Eurobank Α.Ε.Π.Ε.Υ. και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των παραπάνω μετοχών τη Δευτέρα 9/1/2006. 2. την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Alpha bank και ΟΠΑΠ από την εταιρεία – μέλος του ΧΑ «Εθνική Χρηματιστηριακή» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των παραπάνω μετοχών τη Δευτέρα 16/1/2006. Τέλος το Δ.Σ. του Χ.Α. ενημερώθηκε για τη λύση σύμβασης (παύση) της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης «Ιλυδα ΑΕ» από τη Eurobank Α.Ε.Π.Ε.Υ.», της εισηγμένης εταιρείας «Εκδόσεις Λυμπέρη» από την εταιρεία – μέλος του ΧΑ «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή» και της εισηγμένης εταιρείας «Veterin» από τη EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Επίσης ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση: · των 5.023.534 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εθνικής Τράπεζας που προέκυψαν από τη συγχώνευση με απορρόφηση της "Εθνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.", τις οποίες θα λάβουν οι μέτοχοι (πλην μετόχου "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.") της απορροφώμενης "Εθνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε." με σχέση ανταλλαγής 12 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,68 που κατέχει στην Απορροφώμενη, με 1 νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας (νέας ονομαστικής αξίας ευρώ 4,80). Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν με νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 4,80. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 30η Δεκεμβρίου 2005. · των 30.459.174 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Ελληνικής Τεχνοδομικής ΤΕΒ που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της λόγω απορρόφησης των μη κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της διασπώμενης Ακτωρ Α.Τ.Ε.., τις οποίες θα λάβουν οι μέτοχοι (πλην μετόχου "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.") της διασπώμενης εταιρίας "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε." με σχέση ανταλλαγής 0,7333333 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (νέας ονομαστικής αξίας ευρώ 0,81) για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας ευρώ 0,87. Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε." θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν με νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,81. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέωνμετοχών ορίζεται η 30η Δεκεμβρίου 2005. · Των 63.739.567 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας "Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου" που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η 30η Δεκεμβρίου 2005 · των 26.478.294 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η 3η Ιανουαρίου 2006. · των 3.230 νέων κοινών και των 500 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της Εγνατίας, που προέκυψαν από μετατροπή ισάριθμων ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η 3η Ιανουαρίου 2006. · των 156.940 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της S & B Βιομηχανικά Ορυκτά, που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα στελέχη της εταιρίας . Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η 3η Ιανουαρίου 2006. · των 108.820 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών των ΕΛΠΕ που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η 4η Ιανουαρίου 2006. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για: · την αύξηση της ονομαστικής αξίας της
Penna Reporter Mamamia CityWoman