• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

ΕΥΠ: Στη «μάχη» κατά του λαθρεμπορίου μέσω νομοσχεδίου του ΥΠΑΝ

21:21 - 01 Ιουν 2020 | ΕΜΠΟΡΙΟ
Σε δημόσια διαβούλευση ετέθη το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη του παραεμπορίου. Μεταξύ άλλων στο σχέδιο νόμου προβλέπονται διατάξεις για άρση του τηλεφωνικού, φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Η  παρουσίαση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου έγινε στις 29 Απριλίου στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδ. Γεωργιάδης.  Με το Ν/Σ προβλέπεται σύσταση Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς, με στόχο την ουσιαστική μεταρρύθμιση των δομών του υπουργείου για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος στο εμπόριο.

Όπως αναφέρουν από το υπ. Ανάπτυξης, η σύσταση και η θεσμική ενίσχυση της προτεινόμενης δομής (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς), έχει υιοθετήσει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στην οργάνωση και λειτουργία, ενοποιεί υπάρχουσες εσωτερικές δομές σε μία, επιφορτίζεται με την αντιμετώπιση του παραεμπορίου ως κύρια Εθνική Αρχή υπό το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενισχύει την επιχειρησιακή και κατασταλτική δράση του ελεγκτικού μηχανισμού μέσα από τη διυπηρεσιακή συνεργασία με τα σώματα ασφαλείας, ενεργεί οριζόντια σε όλο τον κύκλο «ζωής» των προϊόντων και υπηρεσιών και εξοικονομεί πόρους από άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Στρατηγικός στόχος, όπως τονίζεται, είναι η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, η υπεραξία των εμπορικών σημάτων, η αύξηση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων και την επακόλουθη αύξηση των δημόσιων εσόδων, κάτι ιδιαίτερα κομβικό στην παρούσα συγκυρία.

Αναλυτικότερα, η «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς», η οποία θα αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. θα έχει ως αποστολή τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και τη διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων σε κάθε στάδιο διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τόσο κατά την παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση, αποθήκευση, όσο και κατά τη διάθεση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, Επίσης στις αρμοδιότητές της είναι η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, της παράνομης απομίμησης προϊόντων και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Επίσης στις αρμοδιότητές της θα είναι η συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία για την εφαρμογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Δημοτικής Αστυνομίας, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), των Διευθύνσεων ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. μπορεί να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες ιδίως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αντίστοιχες υπηρεσιών άλλων κρατών.

Η ιεραρχία

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η ΔΙ.Μ.Ε.Α. θα έχει Διοικητή, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για θητεία τριών ετών. Διοικητής μπορεί να διορίζεται ιδιώτης ή μόνιμος ή ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου υπάλληλος, του στενού δημόσιου τομέα. Η θητεία του δύναται να ανανεωθεί για τρία ακόμη έτη.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, η μηνιαία αμοιβή, κατ’ ανώτατο όριο, στο 80% των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου εκτός εάν οι μηνιαίες αποδοχές της οργανικής του θέσης είναι υψηλότερες.

Επίσης για τη στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α θα μπορούν με κοινή απόφαση των αρμοδίων για θέματα προσωπικού οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής αντίστοιχα, να γίνονται αποσπάσεις με διετή θητεία. Η θητεία αυτή θα μπορεί να ανανεώνεται με όμοιο τρόπο για δύο ακόμα έτη, υπάλληλοι των κάτωθι υπηρεσιών:

- Δέκα υπάλληλοι ή προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ.

- Δύο υπάλληλοι ή προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας του Λιμενικού Σώματος.

- Ένας υπάλληλος του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

- Ένας υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι χωρίς όμως να αποκτούν και την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.

Οι ελεγκτές του ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα μπορούν να:

α) έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

β) να συντάσσουν και αποστέλλουν έγγραφα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται αφενός οι διατάξεις με τις οποίες θεμελιώνεται η υποχρέωση των προσώπων αυτών να υποβάλλουν τα ζητούμενα στοιχεία και αφετέρου αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση άρνησης προσκόμισης και γνωστοποίησης των στοιχείων, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν τα στοιχεία. Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναιμικρότερο των 5 και μεγαλύτερο των 15 εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση του εγγράφου.

Για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 1.500 ευρώ για αριθμό τεμαχίων έως 500 και φθάνουν τις 100.000 ευρώ για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένωνπροϊόντων συνολικού αριθμού τεμαχίων από5001 και άνω. Για την περίπτωση διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων άνω των 3.000 τεμαχίων πλην των ανωτέρω κυρώσεων, επιβάλλεται η κατάσχεση των μέσων διακίνησης των απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων.

Γιώργος Αλεξάκης

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman