• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Πώς τοποθετείται η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός στη Ν. Ευρώπη;

10:22 - 18 Ιαν 2019 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Αύξηση από 8,7% το 2012 σε 10,8% το 2016 παρουσίασε το μερίδιο της Ελλάδας, επί του συνόλου των αφίξεων των τουριστών στους προορισμούς της Νότιας Ευρώπης. Η αύξηση αυτή προήλθε από αύξηση του μεριδίου της Ελλάδας στον εξερχόμενο τουρισμό σχεδόν στο σύνολο των 25 αγορών που εξετάστηκαν και που δημιουργούν περισσότερο από το 90% των εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα.

Στις αγορές αυτές περιλαμβάνονται τόσο παραδοσιακές αγορές μας (από Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ κλπ.) όσο και νέες (Ανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια). Από την άλλη πλευρά, η αύξηση μεριδίων στον εξερχόμενο τουρισμό στις νέες αγορές ήταν μεγαλύτερη απ’ ότι στις παραδοσιακές, με αποτέλεσμα την παρατηρούμενη μείωση του μεριδίου των παραδοσιακών αγορών στον εισερχόμενο τουρισμό.

Αναλυτικά, την περίοδο 2012 – 2016 η Ελλάδα αύξησε, στις περισσότερες περιπτώσεις σημαντικά, τα μερίδια αγοράς της σε 20 αγορές της, τα διατήρησε σε άλλες 3 και έχασε μερίδιο σε 2. Η μείωση συνεπώς στα μερίδια αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό που παρατηρούμε σε ορισμένες παραδοσιακές αγορές μας δεν οφείλεται σε μείωση της διείσδυσης της Ελλάδας στις αγορές αυτές, αλλά στο ότι η αύξηση της διείσδυσης στις Βαλκανικές αγορές ήταν σημαντικά υψηλότερη – ιδιαίτερα στην Βουλγαρία (από 22,1% το 2012 σε 51,7% το 20160 και την Ρουμανία (από 12,9% σε 34,5%).

Τέλος, παρά το ότι η Γερμανία και η Βρετανία αποτελούσαν το 2016 τις 2 κύριες αγορές μας με συμμετοχή 12,7% και 11,7% αντίστοιχα στον εισερχόμενο τουρισμό (αφίξεις) στην Ελλάδα, το ποσοστό τουριστών από τις χώρες αυτές που ταξιδεύει προς Ελλάδα είναι μόλις 9,3%, παρά την σημαντική αύξηση από το 2012 όταν στην Βρετανία ανήρχετο στο 7,9% και στην Γερμανία στο 7,0%. Αντίθετα, στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται από 35% (Ρουμανία) έως 90% (Κύπρος).

Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης που εκπόνησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΝΣΕΤΕ) με θέμα: «Ο τουρισμός στην Ελλάδα και στους κύριους ανταγωνιστικούς προορισμούς, 2012 - 2016», που βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του UNWTO για όλες τις χώρες. Ανάμεσα στους Ευρωπαϊκούς προορισμούς, η Νότια Ευρώπη έχει υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης αφίξεων (2000 – 2016: +3,2%, 2012 – 2016: +4,9%) σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (+2,9% και +3,4% αντίστοιχα). Την περίοδο 2012 – 2016 η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (+12,4%) από τις χώρες-προορισμούς της Νότιας Ευρώπης.

Την ίδια περίοδο, η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα της Νότιας Ευρώπης που παρουσίασε μείωση στον εισερχόμενο τουρισμό της, λόγω μείωσης του εισερχόμενου τουρισμού στην χώρα αυτή το 2016 – έτος κατά το οποίο έλαβε χώρα το αποτυχημένο πραξικόπημα στην χώρα αυτή, καθώς και διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις.

Η Ισπανία και η Ιταλία δέχονται περίπου 50% των αφίξεων και των εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ν. Ευρώπη. Τέλος, ανάμεσα στις χώρες την Νότιας Ευρώπης, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Κροατία και η Μάλτα δέχονται την μεγαλύτερη ένταση τουριστικών ροών σε σύγκριση με τον πληθυσμό τους, όπου το 2016 ο εισερχόμενος τουρισμός υπερκέρασε τον πληθυσμό τους κατά τουλάχιστον 130% (Ελλάδα) έως και 330% (Μάλτα). Η μελέτη υλοποιήθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αναλυτικά:

Η Ισπανία και η Ιταλία αποτελούν τους δημοφιλέστερους προορισμούς στην Νότια Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας το 2016 το 55,5% (32,7% και 22,8% αντίστοιχα) των συνολικών αφίξεων. Ακολουθούν η Τουρκία με 13,2%, η Ελλάδα με 10,8%, η Κροατία με 6,0%, η Πορτογαλία με 4,9% και οι Λοιπές χώρες με 9,7%.

Επιμέρους, παρατηρούμε ότι:

• Η Ισπανία σημείωσε μια αξιοσημείωτη σταθερότητα τα έτη 2012 – 2015 και μια απότομη αύξηση το 2016, όταν και απορρόφησε μεγάλο μέρος των παραδοσιακών τουριστικών ρευμάτων προς Τουρκία και Αίγυπτο, από 30,2% το 2012 σε 32,7% το 2016,

• Η Ιταλία σημείωσε συνεχή πτωτική τάση από 24,3% το 2012 σε 22,5% το 2015, ενώ το 2016 σημειώνει οριακή αύξηση στο 22,8%,

 • Η Τουρκία κατέγραψε πτωτική τάση την περίοδο 2012 - 2016, με εξαίρεση το 2013, από 18,7% το 2012 σε 13,2% το 2016,

• Η Ελλάδα σημείωσε συνεχή αύξηση την περίοδο 2012 – 2016, από 8,2% το 2012 σε 10,8% το 2016.

• Η Κροατία κατέγραψε αύξηση, από 5,4% το 2012 σε 6,0% το 2016,

 • Η Πορτογαλία επίσης αύξηση, από 4,0% το 2012 σε 4,9% το 2016 και

 • Οι Λοιπές Χώρες εμφάνισαν μικτή εικόνα, με μείωση την περίοδο 2012 – 2014 (από 9,1% σε 8,7%) και αύξηση την περίοδο 2014 – 2016 (από 8,7% σε 9,7%).

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman