• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Μέχρι 30 Απριλίου η «τακτοποίηση» οφειλών προς τα Ταμεία

21:55 - 24 Μαρ 2015 | Οικονομία
Περιθώριο έως την 30η Απριλίου δίνει η κυβέρνηση για την «τακτοποίηση» οφειλών προς τα Ταμεία. Την Τρίτη εκδόθηκε και αναμένεται να αποσταλεί προς τα ταμεία η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες προκειμένου από την Πέμπτη στο ΙΚΑ και τις 2 Απριλίου στα υπόλοιπα ταμεία να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεως.

Στην ρύθμιση υπάγονται:

 • οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την 02/03/2015, δηλαδή οφειλές που αφορούν την περίοδο απασχόλησης έως 31/01/2015. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και το δώρο Χριστουγέννων 2014, στους φορείς που προβλέπεται η καταβολή του.

 • Ειδικά για τον Ο.Α.Ε.Ε., εντάσσονται οφειλές της χρονικής περιόδου έως 31/12/2014 και για τον Ο.Γ.Α. οφειλές χρονικής περιόδου έως 30/06/2014.

 • Οι καθυστερούμενες έως την ανωτέρω ημερομηνία οφειλές, που τελούν σε αναστολή είσπραξης.

 • Οφειλές μέχρι την ως άνω χρονική περίοδο που είναι ενταγμένες σε υφιστάμενα προγράμματα ρύθμισης. Στις περιπτώσεις αυτές για τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης του Ν. 4321/2015 συνυπολογίζεται το πλήθος των δόσεων που έχει ήδη καταβληθεί στην προϋφιστάμενη ρύθμιση.

 • Οφειλές που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 500.000 ευρώ.

Επίσης, μεταφέρεται αυτοδίκαια στη νέα ρύθμιση, το υπόλοιπο της οφειλής, όσων έχουν ενταχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του ν.3943/2011, εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.


Οι οφειλέτες αυτοί, εντάσσονται στη ρύθμιση του παρόντος νόμου αυτοδίκαια για 100 δόσεις, έχουν όμως τη δυνατότητα υπαγωγής σε μικρότερο αριθμό δόσεων μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι την 30/04/2015.

Σε διαφορετική περίπτωση, από τον ανώτατο αριθμό δόσεων της νέας ρύθμισης (100 δόσεις) θα αφαιρείται ο αριθμός των δόσεων που έχουν καταβληθεί στην προηγούμενη ενεργή ρύθμιση. Επίσης, προϋπόθεση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.03.2015 και εφεξής. Ειδικά για το ΙΚΑ, προϋπόθεση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.2.2015 και μετά.

Όροι της ρύθμισης


Το σύνολο της οφειλής (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις), κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο μήνα από αυτόν της ρύθμισης και δύναται να εξοφληθεί μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις.


Στους οφειλέτες που εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγούνται εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων και προσθέτων τελών, εξαιρουμένων των αυτοτελώς προστίμων (ΠΕΠ, ΠΕΑΠ, ΠΕΠΑΕ), ως ακολούθως:

 • Εφάπαξ καταβολή - ποσοστό έκπτωσης 100%.

 • Ρύθμιση έως 36 μηνιαίες δόσεις - έκπτωση 80%.

 • Ρύθμιση από 37 έως 50 μηνιαίες δόσεις - έκπτωση 70%.

 • Ρύθμιση από 51 έως 72 μηνιαίες δόσεις-έκπτωση 60% Ρύθμιση από 73 έως100 μηνιαίες δόσεις-έκπτωση 50%.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ. Από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση η κύρια οφειλή, όταν αυτή υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, βαρύνεται με μηνιαίο επιτόκιο 0,25% (ετήσιο 3%). Για ύψος οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται καμία προσαύξηση.

Στην παρούσα ρύθμιση δεν εντάσσονται οφειλές από:

 • Προαιρετική ασφάλιση.

 • Έκπτωτους προμηθευτές.

 • Φαρμακοποιούς

 • Αχρεωστήτως καταβληθείσα μισθοδοσία.

 • Υπεξαίρεση.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση, κατά ένα μήνα, καταβολής μίας δόσης ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης.
Προεξόφληση ρύθμισης

Η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση:

 1. Καθυστέρησης πέραν της μίας δόσης ρύθμισης, για ένα μήνα, ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης.

 2. Μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.

Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως συνέπειες:

 • Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης.

 • Την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων.

 • Την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman