• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Τι προβλέπει η συμφωνία για ομαδικές απολύσεις-συλλογικές διαπραγματεύσεις

12:45 - 09 Μαϊ 2017 | Εργασιακά
Η επίσημη κυβερνητική ρητορική περί επιστροφής στην κανονικότητα, δεν μπορεί να αποκρύψει τις δυσμενείς αλλαγές στο μέτωπο των εργασιακών, τόσο σε ό,τι αφορά στις ομαδικές απολύσεις, όσο και στο καθεστώς των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στην πρώτη περίπτωση καταργείται η δυνατότητα του υπουργού να αναπέμπει με πολιτική απόφαση αιτήματα για ομαδικές απολύσεις, ενώ στην δεύτερη, ορίζεται ρητά ότι οι μεταρρυθμίσεις των συλλογικών διαπραγματεύσεων του 2011 θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του προγράμματος.

 

Με τη Συμφωνία, οι αρχές της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επέκτασης των συμβάσεων θα παραμείνουν σε αναστολή έως τον Αύγουστο του 2018.

 

Παράλληλα, προβλέπεται η θεσμοθέτηση διάταξης που θα επιτρέπει την γρήγορη εκδίκαση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα σε περιπτώσεις απεργιών.

 

Εκτός τούτων, ο εκσυγχρονισμός του συνδικαλιστικού νόμου (1264/1982) και άλλων σχετικών διατάξεων, είναι από τα προαπαιτούμενα της αξιολόγησης με στόχο την επανεξέταση του καταλόγου των δικαιολογημένων λόγων απόλυσης συνδικαλιστών και τον εξορθολογισμό των λεγόμενων συνδικαλιστικών προνομίων.

 

Προβλέπεται εξάλλου, η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, ενώ θα πρέπει το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) να οριστεί ως το υπεύθυνο θεσμικό όργανο τον συντονισμό και την επίβλεψη της εφαρμογής του.

 

Ειδικά για το 2018 ορίζεται ότι στη γραμμή των υποδείξεων της Παγκόσμιας Τράπεζας θα πρέπει να καταργηθούν παροχές που αλληλεπικαλύπτονται με το ΚΕΑ όπως επιδόματα τέκνων, με στόχο την εξοικονόμηση 8,5 εκατ. ευρώ το 2017 και 10 εκατ. ευρώ το 2018.

 

Επιπλέον θα μειωθεί το επίδομα θέρμανσης κατά 58 εκατ. ευρώ, οι δημοσιονομικές δαπάνες κατά 189 εκατ. ευρώ το 2018 και θα καταργηθεί το επίδομα ανεργίας για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, με στόχο την εξοικονόμηση 1,5 εκατ. ευρώ το 2017 και 2 εκατ. ευρώ το 2018.

 

Οι προβλέψεις για τις ομαδικές απολύσεις

 

Ως προηγούμενη ενέργεια, θα πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία περί ομαδικών απολύσεων [νόμος 1387/1983], που θα αντικαταστήσει το ισχύον πλαίσιο διοικητικής έγκρισης των ομαδικών απολύσεων με διαδικασία κοινοποίησης μέγιστης διάρκειας τριών μηνών η οποία δεν προϋποθέτει εκ των προτέρων έγκριση. Το σύστημα κοινοποίησης θα πρέπει να διαχειρίζεται το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (AΣE), το οποίο θα αναθεωρηθεί με όρους σύνθεσης με ισότιμη εκπροσώπηση μεταξύ του κράτους, των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών. Οι διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων διαρκούν έως 30 ημέρες.

 

1. Η εταιρεία θα ανακοινώσει στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΟΑΕΔ) τον κατάλογο των απολυθέντων υπαλλήλων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι εγγεγραμμένοι στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης.

 

2. Η εταιρεία, μετά τις νομίμως απαιτούμενες σχετικές διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, μπορεί να υποβάλει ένα «κοινωνικό σχέδιο», στο οποίο θα περιγράφονται τα πιθανά συνοδευτικά μέτρα που προβλέπονται για τον περιορισμό των κοινωνικών συνεπειών των απολύσεων, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.

 

3.Το κοινωνικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα για την ανακατανομή ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων που απολύονται, την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών ανατοποθέτησης θέσεων εργασίας, την κατάρτιση, τις αποζημιώσεις απόλυσης εκτός εκείνων που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία και τη δέσμευση για εκ νέου ανάληψη των εργαζομένων που απολύθηκαν.

 

4.. Οι αρχές θα επαληθεύσουν ότι ο εργοδότης έχει πραγματοποιήσει τη διαδικασία διαβούλευσης, πράγμα που θα επιτρέψει να ισχύσουν οι ομαδικές απολύσεις νωρίτερα από τους τρεις μήνες. Διαφορετικά, οι ομαδικές απολύσεις μπορούν να τεθούν σε ισχύ τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση στις δημόσιες αρχές.

 

5. Βιομηχανική δράση: α. Θέσπιση νομοθεσίας που θα επιτρέπει την ταχεία δικαστική διαδικασία που χρησιμοποιείται για να κρίνει τη νομιμότητα των απεργιών να χρησιμοποιείται και για διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου. 656 του Αστικού Κώδικα σε περιπτώσεις απεργιών (προηγούμενη δράση). Μετά από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, εκσυγχρονισμός του Ν.1264 / 1982 και άλλης σχετικής νομοθεσίας με:

 

α)Δημιουργία ψηφιακού μητρώου για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις

 

β)Επανεξέταση του καταλόγου των δικαιολογημένων λόγων καταγγελίας της σύμβασης των εργαζομένων που προστατεύονται ως μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων

 

Οι ρυθμίσεις για την αδήλωτη εργασία

Οι αρχές, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τα μέτρα που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Συγκεκριμένα: Ορισμός του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (AΣE) ως θεσμικού οργάνου υπεύθυνου για το συντονισμό και την εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου δράσης.

 

1. Μέχρι τον Ιούνιο του 2017 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός μιας πρόσθετης ενότητας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελλάδας για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη φύση και την έκταση της αδήλωτης εργασίας.

 

2. Επίσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του ΣΕΠΕ, της ΓΓΔΕ, του ΟΑΕΔ, του ΙΚΑ (EΦKA) και της ελληνικής αστυνομίας.

 

3. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο σύστημα ελέγχου και επιβολής προστίμων που σχετίζονται με την αδήλωτη και τη μη δηλωμένη εργασία θα πραγματοποιηθούν μετά από διαβούλευση και συμφωνία με τα θεσμικά όργανα. Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας.

 

4.Οι διαδικασίες θα αναπτυχθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 προκειμένου να διασφαλιστεί η χρήση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τον ολοκληρωμένο μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα Υπουργεία και τον ΟΑΕΔ.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman