• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Κατά 51,2% καλύφθηκε η ΑΜΚ της Trastor ΑΕΕΑΠ

18:01 - 30 Ιουν 2020 | Αναλύσεις
Σε ποσοστό 51,2% καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Trastor AEEAΠ, εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με συμψηφισμό απαίτησης με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Trastor, η ΑΜΚ, που πραγματοποιήθηκε από τις 15.6.2020 έως και τις 29.06.2020, καλύφθηκε κατά 51,2%, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής παλαιών μετόχων.

Ποσοστό 20,6%, καλύφθηκε κατά 14.949.999,90 ευρώ (16.611.111 νέες μετοχές) με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμης απαίτησης η οποία απαίτηση απορρέει από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο (αφορά την απαίτηση της WRED LLC από την Εταιρεία). Ποσοστό 30,7%, καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους με την καταβολή σε μετρητά συνολικού ποσού 22.263.918,30 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 24.737.687 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε ποσοστό 0,002% με την καταβολή σε μετρητά συνολικού ποσού 1.800,00 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 2.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. 

Συνολικά αντλήθηκε ποσό ύψους 37.215.718,20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 41.350.798 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,90 ευρώ. Οι νέες μετοχές που διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής ικανοποίησαν πλήρως τις σχετικές αιτήσεις τους, ενώ 39.339.855 μετοχές έμειναν αδιάθετες. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, δηλαδή κατά 20.675.399,00 ευρώ με την έκδοση 41.350.798 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ έκαστη και ποσό 16.540.319,20 ευρώ πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 30.06.2020 απόφασή του, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της μερικής κάλυψης της αύξησης. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε  75.260.252,50 ευρώ διαιρούμενο σε 150.520.505 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ έκαστη.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman