• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%
Τηλεπικοινωνίες

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αυξημένα κατά 7,83% εμφανίστηκαν τα καθαρά κέρδη της εταιρείας Ειδησεοφωνική το πρώτο εξάμηνο του έτους, αφού διαμορφώθηκαν σε 2,38 εκατ. ευρώ έναντι 2,21 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε 36,2 εκατ. ευρώ έναντι 30,9 εκατ. ευρώ το 2008 αυξημένος κατά 17,16%. H αύξηση του κύκλου εργασιών αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην εκτέλεση έργου που έλαβε χώρα κατά τη φετινή περίοδο στο εξωτερικό ενώ κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι δεν είχε εκτελεστεί ανάλογο έργο.
Η Newsphone προχώρησε σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στην Ολλανδία, ERGOPHONE B.V. κατά 250.000 ευρώ με την καταβολή μετρητών από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, προκειμένου η ERGOPHONE B.V. να συμμετέχει σε αύξηση κεφαλαίου της ολλανδικής εταιρείας DATAFONΕ B.V. της οποίας κατέχει το 100% των μετοχών της, ώστε να εξυπηρετηθεί το επενδυτικό σχέδιο της τελευταίας που αφορά σε εξαγορά συμμετοχών σε εταιρείες με αντικείμενο παρεμφερές προς εκείνο της Εταιρείας. Μετά την ανωτέρω αύξηση το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στη θυγατρική της θα παραμείνει το ίδιο.
Η μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Newsphone, Θεοδόση Τερέζα προέβη την 17/07/2009 σε αγορά 139.417 μετοχών, συνολικής αξίας 112.737,23 ευρώ.
Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στην Ολλανδία, ERGOPHONE B.V. προέβη η Ειδησεοφωνική Ελλάς, με την καταβολή 300.000 ευρώ σε μετρητά, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ, προκειμένου η ERGOPHONE B.V. να συμμετέχει σε αύξηση κεφαλαίου της ολλανδικής εταιρείας DATAFONΕ B.V. της οποίας κατέχει το 100% των μετοχών της, ώστε να εξυπηρετηθεί το επενδυτικό σχέδιο της που αφορά σε εξαγορά συμμετοχών εταιρειών ιδίου αντικειμένου.
Η Ειδησεοφωνική έχει την πρόθεση να συμμετέχει αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή άλλης μορφής οντότητας, σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή διαδικασίες ανάθεσης κατασκευής έργων ή προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Το ποσό 0,04014 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Ειδησεοφωνική. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,03612 ευρώ ανά μετοχή.
Στην ίδρυση υποκαταστήματος στη Ρομανία προχώρησε η Newsphone με σκοπό την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία που μέχρι σήμερα έχει αποκτήσει στο χώρο. Το υποκατάστημα με την επωνυμία NEWSPHONE HELLAS S.A. ATHENS GREECE SUCURSALA BUCHAREST , έχει την έδρα του στο Βουκουρέστι.
Στις 26/6 θα συγκληθεί η ετήσια τακτική γ.σ. των μετόχων της Newsphone
H μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Newsphone Θεοδόση Τερέζα προέβη την 19/05/2009 σε αγορά 183.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 152.614,52 ευρώ.
Για την 10η Νοεμβρίου 2009 αναβλήθηκε η δικάσιμος αναφορικά με την αγωγή της εταιρείας Ειδησεοφωνική κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου. Η αρχική προσδιορισθείσα ήταν η 12η Μαΐου 2009
Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κατά της 100% θυγατρικής της στην Ολλανδία, ERGOPHONE B.V. κατά 130.000 ευρώ προβαίνει η Newsphone. Aυτό γίνεται, προκειμένου η τελευταία να έχει την απαραίτητη ρευστότητα ώστε να συμμετάσχει, είτε απευθείας είτε μέσω της κατα 100% θυγατρικής της ERGOPHONE B.V. DATAFON B.V, σε επιχειρήσεις συναφούς αντικειμένου στην Ευρώπη ή και αλλού. Μετά την ανωτέρω αύξηση το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας στη θυγατρική της θα παραμείνει το ίδιο.
Σε αγορά 35.000 μετοχών της Newsphone, συνολικής αξίας 26.950,00 ευρώ, pro;ebh stiw 7/5 o κ. Ε. Απέργης, διευθύνων σύμβουλος στην εισηγμένη.
Ο μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Newsphone Απέργης Ευστράτιος προέβη την 07/05/2009 σε αγορά 35.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 27.051,12 ευρώ.
Penna Reporter Mamamia CityWoman