Ένα ευρύ πακέτο με βασικές κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις προς τα κράτη μέλη της για τον τουρισμό παρουσίασε την Τετάρτη η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επανέλθει σταδιακά η τουριστική δραστηριότητα στις χώρες της ΕΕ.