• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Επιτροπή Ελέγχου

H Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα (19/4), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 4 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ότι σε συνέχεια της από 31/03/2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία αποφασίστηκε νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Κατόπιν της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕlvalHalcor, που έλαβε χώρα στις 9 Απριλίου, η ιδιότητα του Ανεξάρτητου-Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, αντικαταστάτου της παραιτηθείσης, στις 31-12-2020, κας. Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, αποδόθηκε στον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη και για το εφεξής χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της παραιτηθείσης.

Η εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της εκλογής της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.02.2021, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε την ίδια ημέρα και όρισε ομόφωνα την κυρία Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη, ως Προέδρο αυτής, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η κα. Κωνσταντίνα Μαυράκη ορίστηκε νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Mytilineos, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Ιωάννη Πετρίδη. Η ίδια αποτελεί ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης.

Την εκλογή του κ. Πέτρου Κατσούλα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Forthnet, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Dirk Gerkens, ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα ότι η Επιτροπή Ελέγχου της, κατά την από 14.12.2020 συνεδρίασή της, συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τον κ. David Hexter, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., ως Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως σήμερα ισχύει.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020, η οποία πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020, όπως παρατάθηκε δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 4573/2020, παρέστησαν νόμιμα 126 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 140.550.578 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 176.736.715 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 79,53 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία προχώρησε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Frigoglass, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Πλαστικά Κρήτης, με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που συνήλθε στις 12 Νοεμβρίου.

Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 24,6 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέο ενέκρινε μεταξύ άλλων η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία συμμετέχει, μεταξύ άλλων και ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης.

Σε σώμα συγκροτήθηκε, κατά τη συνεδρίαση της στις 3 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπής Ελέγχου της Attica Bank, εκλέγοντας ομόφωνα ως πρόεδρό της τον Δημήτρη Τζαννίνη.

 

Η "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ" ανακοίνωσε ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του, της 10-9-2020, όρισε από τα υφιστάμενα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, την κα Ναταλία Νικολαίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Ε.Ε.) της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου, δηλαδή έως και τις 24-5-2021.

Η Lamda Development S.A., σε συνέχεια της από 31ης Ιουλίου 2020 ανακοίνωσής της, μετά την παραίτηση του κ. Δ. Αφεντούλη από την ιδιότητά του ως μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ καθώς και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει του πρακτικού αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 7ης.9.2020:

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Alpha Αστικά Ακίνητα, που εξελέγη την 25.8.2020 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

σελίδα 1 από 3
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman