• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ανακοινώσεις

H Μύλοι Λούλη προέβη στις 23.07.2010 σε αγορά 600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,51 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 906 ευρώ. Οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Οι ως άνω αγορασθείσες μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 49,64% του ημερήσιου όγκου συναλλαγών όπως αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού υπ'αριθμ. 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μετά και την ανωτέρω αγορά, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.397.581 ίδιες μετοχές (8,408% του συνόλου των 16.622.832 μετοχών).

Η SANDRINA στις 23 Ιουλίου 2010 προέβη στην αγορά 4.004 μετοχών της Μπενρουμπή, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,043% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι ποσού 13.933,92 ευρώ ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 9ης Μαρτίου 2010 υποβληθείσας από την SANDRINA υποχρεωτικής δημοσίας προτάσεως (η Δημόσια Πρόταση) για την εκ μέρους της απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, που η SANDRINA δεν κατείχε.

H S&B Βιομηχανικά Ορυκτά προέβη την 23.07.2010 σε αγορά 750 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,45 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 3.334,34 ευρώ. Οι μετοχές αγοράσθηκαν μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας Alpha Finance.

Η LAMDA Development προέβη την 23.7.2010 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 400 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,97 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας  1.588 ευρώ.

H F.H.L. Η. Κυριακίδης Μάρμαρα προέβη στις 23.07.2010 σε αγορά 850 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,78 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 669,31 ευρώ. Οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών MERIT ΧΑ.Ε.Π.Ε.Υ.

Η Alpha Trust Ανδρομέδα πραγματοποίησε την 23.7.2010 αγορά 2.869 ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., με μέση τιμή κτήσης 1,08 ευρώ.

Η Ελτράκ στις 23.07.2010 προέβη σε αγορά 80 μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,34 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της Χρηματιστηριακής Εταιρείας ALPHA FINANCE.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προέβη την 23/07/10 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 17.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,2510 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 56.892,14 ευρώ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προέβη την 23/7/10 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 7.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1613 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 31.210 ευρώ.

Σε αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας € 6.655,00, προέβη η GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa, στις 21/07/2010. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σε πώληση, 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τεχνική Ολυμπιακή, με μέση τιμή 0,367 ευρώ και συνολική καθαρή αξία 1.100,00 ευρώ προ φόρων, προμηθειών και λοιπών εξόδων, προέβη ο σύζυγος του μέλους του Δ.Σ. κας Στυλιανής Στέγγου, κ. Κωνσταντίνος Λάμπος, στις 22/07/2010.
Σε αγορά, μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, 2.613 άϋλων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της "INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" (εφεξής: η "Εταιρεία"), που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0113% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, σε τιμή 0,46 ευρώ, προέβη στις 21/7 η η ελεγχόμενη από την Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου, QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED.
Σε αγορά 2.000 μετοχών της Μηχανική, αξίας 1.160 ευρώ, προέβη ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Π. Εμφιετζόγλου, την 20η Ιουλίου 2010. Ακόμη, την 21η Ιουλίου προέβη σε αγορά 18.000 μετοχών αξίας 10.360 ευρώ και την 22α Ιουλίου σε αγορά 19.000 μετοχών αξίας 11.010 ευρώ. Παράλληλα η Μ. Εμφιετζόγλου, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, προέβη την 21η Ιουλίου 2010 σε αγορά 1.000 προνομιούχων μετοχών αξίας 450 ευρώ και την 22α Ιουλίου σε αγορά 1.500 προνομιούχων μετοχών αξίας 670 ευρώ.
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman