• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

helex


 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου, έως τώρα Διευθύνων Σύμβουλος της κυπριακής θυγατρικής της, ΕΤΕ Κύπρου Λτδ, τοποθετείται ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου (CFO). Ο κ. Χριστοδούλου θα διαδεχθεί τον κ. Ιωάννη Κυριακόπουλο, ο

...

Η εταιρείαPERFORMANCETECHNOLOGIESA.E. ανακοινώνει με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ότι κος Διονύσης Χιντζίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη την 12η Ιουλίου 2019 σε πώληση 1.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 4.126,00 ευρώ.

 

 

 

&nbsp

...

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει ότι την 17/7/2019 προέβη σε αγορά, μέσω της Alpha Finance, 676 κοινών ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 17,88 ευρώ και 500 προνομιούχων ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 18,00 ευρώ, συνολικής αξίας ευρώ 12.086,88 και ευρώ 9.000,00 αντίστοιχα, σε εκτέλεση της από 1.6.2018 απόφασης της Τακτική

...

Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Χριστόφορος Κατσάμπας υπέβαλε την παραίτησή του από την ιδιότητα του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Σύμφων

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» έλαβε τις ακόλουθες ενημερώσεις από υπόχρεα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στο πρό

...

Η Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είχε εξουσιοδοτηθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19.10.2018, που αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά €3.750.555 με την έκδοση 12.501.852 νέων μετοχών, ώστε  να προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν

...

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556/2007

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία», ο «Εκδότης») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από τον κ. Jiří Šmejc στις 15.07.2019 λόγω διάθεσης δικαιωμάτων ψήφου σε ον

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 16.07.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»


Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 16.07.2019 η τακτική γε

...

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 22310100 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)

 

 

Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16/07/2019, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.817.959 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 74,04% π

...
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman