• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ανακοινώσεις

Επισυνάπτεται η έκθεση αποτίμησης των μετοχών της εταιρείας ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. βάσει τωνδιατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 9 του Ν.3461/2006, στο πλαίσιο της επικείμενης υποβολήςυποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης Αγοράς Κινητών Αξιών από την εταιρείαELTRAKCPLimited (από την KPMG)

Έκθεση...

Επισυνάπτεται ανακοίνωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την ELTRAK CP LIMITED για την απόκτηση των κοινών μετοχών της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

ανακοίνωση υποβολής υποχρεωτικής...

FOR IMMEDIATE RELEASE

19 August 2019


Coca-Cola HBC AG (the “Company”)


Notification of transactions by
Persons Discharging Managerial Responsibilities (“PDMRs”)


The Company has been notified that the following PDMRs acquired ordinary shares of CHF 6.70 each (“Shares”) in the Company on 16 August 2019 through their

...

Δείτε την σχετική ανακοίνωση.

Ανακοίνωση ...
Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές - χρηματικές διανομές για την 20/08/2019.
...
Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές - χρηματικές διανομές για την 20/08/2019.
...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΤΗΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SILANER INVESTMENTS LIMITED» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»

Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν.3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΤΗΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SILANER INVESTMENTS LIMITED» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»

Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν.3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004

...

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

 

 

Ημερομηνία

Είδος   Συναλλαγής

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό   Μέσο

Αξία (σε ΕΥΡΩ)

14/08/2019

Πώληση

9

Stock Future MOH19l

19.044

 

...

Πρόσθετες επεξηγήσεις επί του 1ου θέματος της ΗΔ της ΕΓΣ

 

Ανακοίνωση 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, πρόσθετες επεξηγήσεις επί του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου 2019, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησ

...

Η Performance Technologies A.E. με την παρούσα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και την απόφαση 6 της από 29.7.2019 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας ότι την Παρασκευή 16/08/2019 πραγματοποίησε αγορά 1.000 μετοχών της Performance Technologies Α.Ε. συνολικής αξίας 3.372,92 ευ

...

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία SILANER INVESΤMENTS LIMITED δηλώνει ότι, στις 14.08.2019 απέκτησε συνολικά 1.120 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας FG Europe A.E. έναντι 0,4920 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες

...

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, (εφεξής “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, και βάσει των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλ

...
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman