• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στηνATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

06.11.2019

0

...

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στηνATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

06.11.2019

0

...

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

...

Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση πεντακοσίων (500)

νέων κοινών ονομαστικών μετοχών

Η «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» (εφεξής η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 25.10.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η συγχώνευση διά απορρόφησης των εταιρειών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟ

...

Μαρούσι, 07/11/2019

 

Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 19/08/2019 ανακοίνωσης, ότι έλαβε σήμερα από τις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική, μέτοχοι της εταιρείας σε ποσοστό 79,8% συνολικά, αντίστοιχες επιστολές με το κάτωθι περιεχόμενο:

 

“Κατόπιν επικοινωνίας μας με τις εταιρείεςAmerraCapi

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μαρούσι, 07/11/2019

 

Η εταιρεία ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού που ενέκρινε την Diorasis ως τον κατάλληλο αγοραστή των περιουσιακών στοιχείων υπό εκποίηση στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και τις από 07/11/2019 αντίστοιχε

...

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι νέες 375.241.586 (ΚO) μετοχές της εταιρίας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή ισαρίθμων (ΚΑ) μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία το σύνολο των εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο

...

Η Καράτζη ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος, της θυγατρικής εταιρείας MESH PACK GMBH, για τις χρήσεις 2015 - 2017. Από τον φορολογικό έλεγχο δεν προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ή προσαυξήσεις

 

Ηράκλειο, 07/11/2019

...

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 06.11.2019 και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, παρέστησαν νόμιμα 660 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 112.269.610 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759, ώστε υπήρξε απαρτία 82,51% του καταβεβλημένου ετα

...

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 06.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 660 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 112.269.610 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικώ

...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νοέμβριος 2019

 

Η εταιρία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» (Εταιρία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στα πλαίσια της ενίσχυσης του επιχειρησιακού πλάνου του Ομίλου (Όμιλος AVE) και εμπλουτισμού των εμπορικών δραστηριοτήτων του με νέα προϊόντα, έχει προχωρήσει στις κατωτέρω ενέργειες:

  α) Εντός του Οκτωβρίου ίδρυσε την εται

...

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019: Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού υποστηρίζει για ακόμα μια χρονιά τις εργασίες του 5ου International Funds Summit, το οποίο πραγματοποιείται στις 10-12 Νοεμβρίου στη Λευκωσία, παρουσιάζοντας την καινοτόμο και βραβευμένη λύση της για Διαχείριση Επενδύσεων που ανταποκρίνεται στις απ

...

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman