• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ανακοινώσεις

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, (εφεξής “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, και βάσει των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλ

...

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 27

...

Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

 

 

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2019– O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 19/08/2019, αγόρασε 81.300 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,0351 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €978.457,27 σύμφω

...

Η Performance Technologies A.E. με την παρούσα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και την απόφαση 6 της από 29.7.2019 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας ότι την Δευτέρα  19/08/2019 πραγματοποίησε αγορά 1.000 μετοχών της Performance Technologies Α.Ε. συνολικής αξίας 3.519,8

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μαρούσι, 19/08/2019

 

Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 12/08/2019 ανακοίνωσης, ότι έλαβε από τις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική, μέτοχοι της εταιρείας σε ποσοστό 79,8% συνολικά, αντίστοιχες επιστολές με το κάτωθι περιεχόμενο:

«Σε συνέχεια της από 14/8/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2940

...

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στηνATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

16.08.2019

1

...

Επισυνάπτεται η έκθεση αποτίμησης των μετοχών της εταιρείας ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. βάσει τωνδιατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 9 του Ν.3461/2006, στο πλαίσιο της επικείμενης υποβολήςυποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης Αγοράς Κινητών Αξιών από την εταιρείαELTRAKCPLimited (από την KPMG)

Έκθεση...

Επισυνάπτεται ανακοίνωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την ELTRAK CP LIMITED για την απόκτηση των κοινών μετοχών της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

ανακοίνωση υποβολής υποχρεωτικής...

FOR IMMEDIATE RELEASE

19 August 2019


Coca-Cola HBC AG (the “Company”)


Notification of transactions by
Persons Discharging Managerial Responsibilities (“PDMRs”)


The Company has been notified that the following PDMRs acquired ordinary shares of CHF 6.70 each (“Shares”) in the Company on 16 August 2019 through their

...

Δείτε την σχετική ανακοίνωση.

Ανακοίνωση ...
Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές - χρηματικές διανομές για την 20/08/2019.
...
Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές - χρηματικές διανομές για την 20/08/2019.
...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΤΗΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SILANER INVESTMENTS LIMITED» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»

Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν.3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004

...
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman